WebSite X5 là một phần mềm hoàn toàn trực quan: nó không yêu cầu bất kỳ
kỹ năng lập trình HTML nào và đó là công cụ lý tưởng cho cả những người
sử dụng tại nhà lẫn những người thiết kế mạng mà muốn tạo ra các Website
chất lượng cao với một phong cách chuyện nghiệp.

So sánh với phiên bản trước, WebSite X5 có nhiều chức năng hơn để tạo và
thay đổi các site: chức năng xử lý ảnh, 3D buttons, giới thiệu, các
trang đa ngôn ngữ, HTML object, form gửi e-mail.v.v...

Với dự án của bạn, cho cá nhân hay Website của công ty, cho album ảnh kỹ
thuật số hoặc các interactive presentation, WebSite X5 cho phép bạn
hoàn thành từ ý tưởng đơn giản đến việc hoàn thành Website, đưa lên mạng
chỉ với 5 bước.

Bước 1 - Thiết lập chung
Tối ưu hóa Code để đăng ký 1 Search Engines – Chèn vào các thông tin yêu
cầu, cùng với mô tả và Keywords: WebSite X5 sẽ tự động tạo code để cho
phép Search Engines liệt kê chính xác trang Web của bạn.

Models – Chọn ra 1 mẫu graphic trong số hơn 500 graphic models trong bộ
sưu tâp để dùng cho site của bạn, với màu tùy ý.Bạn cũng có thể tạo
graphic model riêng của bạn, thông qua việc tạo các models và hình động
với Flash Animation.

Bước 2 - Tạo Map
Thiết kế và tạo Map cho Website – Chèn vào mức và trang ,tạo menu và
trục cho trang Web: bạn có thể đặt tới 4 mức và không giới hạn về số
trang. Bạn có thể thay đổi map vào bất cứ lúc nào và sử dụng nó để giúp
bạn di chuyển giữa các trang trong quá trình tạo Websites.

Bước 3 - Tạo trang
Drag & Drop đối với trang multimedia – Tạo mọi trang thông qua các
thao tác đơn giản là drag and drop các đối tượng sẵn có : văn bản và
hình ảnh với RollOver, Flash Animations, Video and Sound, Slide Show,
Formatted Tables, Images Galleries, HTML Code, Data Sending Forms.

Các chức năng xử lý ảnh – Hiệu chỉnh ảnh bằng cách xoay chúng, cắt từng
vùng, điều chỉnh lại, cấu hình bộ lọc và khung mà không cần sử dụng 1
công cụ xử lý ảnh nào khác.WebSite X5 tối ưu và tự động chuyển file ảnh
thành định dạng JPG.

Tạo và chia sẻ album ảnh – Chọn lựa những tấm ảnh đẹp nhất của bạn để
tạo Slide Show và lựa chọn khoảng 50 vị trí khác nhau cho chúng :chia sẻ
những khoảnh khắc của cảm xúc thật dễ dàng.

Làm phong phú nội dung của trang web – Tận dụng khả năng làm việc với
HTML để d8e61m số người truy cập và đưa ra các nội dung thú vị khác vào
Website: Tin tức,dự báo thời tiết, việc làm và các đề xuất...WebSite X5
đưa ra một số dịch vụ miễn phí và tương thích với chương trình AdSens
của Google.

Tạo Form để gửi dữ liệu – Việc này đơn giản như việc bạn quản lý các
object khác , bạn chỉ việc tạo Form và thu thập dữ liệu mà bạn muốn và
bạn sẽ nhận được thông qua e-mail.

Bước 4 - Thiết lập nâng cao
Tạo nút nhấn 3 chiều – Thiết lập menu và tao nút nhấn 3D thông qua việc biên tập thích hợp cùng với hiệu ứng mouseover.

Giới thiệu và trang Web đa ngôn ngữ – Thiết lập hình ảnh, video, hoặc
Flash mà bạn muốn để làm phần giới thiệu trang Web, đặt soundtrack và
link cho trang Web đa ngôn ngữ.

Khu vực riêng – Chọn trang được bảo vệ để tạo vùng riêng chỉ được truy cập với Password.

Bước 5 - Site Export
Đưa trang web ra FTP – Đưa trang web vừa tạo thành lên mạng trực tiếp
thông qua WebSite X5; bạn không cần phải có 1 chương trình FPT để chuyển
tất cả các file cần thiết lên server.


Link download kèm crack.

Code:
http://www.adrive.com/public/99ff4b9ea05da536a027feee0f9928c5673bd75efbaf707044ab1b6eccc7f9eb.html